Курсове по немски език за изпита TestDaf

Posted on Posted in Курсове, Наука и Знание

Подготвителни курсове за изпита TestDAF.

Дружество Наука и знание:

  • провежда подготвителни курсове за изпита TestDAF,  предоставящ възможност за следване в германски, австрийски и швейцарски университети по бакалавърски и магистърски програми и др.
  • работи с висококвалифицирани университетски преподаватели, специализирали в Германия по подготовката и провеждането на изпита Test DAF.

TestDaF

  • е изпит по немски език;
  • е адресиран към :

– всички,  които желаят да следват във висши учебни заведения в Германия, Австрия и немскоговорещата част на Швейцария,

– докторанти и преподаватели от ВУЗ, които планират изследователски престой в страните на Европейския Съюз,

– студенти, които участват в обменни програми  в рамките на Европейския Съюз;

  • се провежда в лицензирани центрове в цял свят;
  • се провежда за Южна България от лицензирания TestDaF-център на

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Езиковите знания и умения, показани на изпита TestDaF, се оценяват за всеки отделен компонент по скала на три нива:
• TestDaF-ниво 5 (TDN 5)
• TestDaF-ниво 4 (TDN 4)
• TestDaF-ниво 3 (TDN 3)

TestDaF-нива

Описание на нивата на езиковите умения
в отделните компоненти на изпита

1. Четене
TestDaF-ниво 5 (TDN 5)
Мога да разбирам сложни в езиково, съдържателно и структурно отношение текстове, които са характерни за академичното ежедневие, както и текстове с научна тематика извън моята специалност. Имам умения за разбиране на текста като цяло, на конкретните, както и на скритите информации в него.

TestDaF-ниво 4 (TDN 4)
Мога да разбирам текстове с общоезикова структура, които са характерни за академичното ежедневие, както и текстове с научна тематика извън моята специалност. Имам умения за разбиране на текста като цяло, както и на конкретните информации в него.

TestDaF-ниво 3 (TDN 3)
Мога да разбирам текстове, които са характерни за академичното ежедневие. Имам умения за разбиране на текста като цяло и на конкретните информации в него. Разбирам частично текстове с научна тематика извън моята специалност.

2. Слушане
TestDaF-ниво 5 (TDN 5)
Мога да разбирам сложни в езиково, съдържателно и структурно отношение текстове, които са характерни за академичното ежедневие, както и текстове с научна тематика извън моята специалност. Имам умения за разбиране на текста като цяло, както и на конкретните информации в него.
TestDaF-ниво 4 (TDN 4)
Мога да разбирам текстове с общоезикова структура, които са характерни за академичното ежедневие, както и текстове с научна тематика извън моята специалност. Имам умения за разбиране на основните идеи в текста.

TestDaF-ниво 3 (TDN 3)
Мога да разбирам текстове, които са характерни за академичното ежедневие. Имам умения за разбиране на текста като цяло, както и на основните идеи в него. Разбирам частично текстове с научна тематика извън моята специалност.

3. Писане
TestDaF-ниво 5 (TDN 5)
Мога да формулирам добре свързани и ясно структурирани текстове от академичното ежедневие (напр. отчет пред спонсори на следването), както и текстове с научна тематика извън моята специалност (напр. протоколи, план-конспект). Подбирам езиковите си средства диференцирано и в съответствие с комуникативната ситуация.

TestDaF-ниво 4 (TDN 4)
Мога да формулирам до голяма степен добре свързани и ясно структурирани текстове от академичното ежедневие (напр. отчет пред спонсори на следването), както и текстове с научна тематика извън моята специалност (напр. протоколи, план-конспект). Подбирам езиковите си средства в значителна степен в съответствие с комуникативната ситуация. Езиковите грешки не пречат на разбирането на написания текст.

TestDaF-ниво 3 (TDN 3)
Мога да формулирам до голяма степен разбираеми и структурирани текстове от академичното ежедневие (напр. отчет пред спонсори на следването); изказът ми в текстовете с научна тематика извън моята специалност (напр. протоколи, план-конспект) е непретенциозен; езиковите ми грешки могат да затруднят разбирането.

4. Говорене
TestDaF-ниво 5 (TDN 5)
Мога да се изразявам във всекидневни ситуации от академичното ежедневие (напр. подаване на документи за записване за студент, записване за участие в семинар), както и в ситуации от общия научен контекст извън моята специалност (напр. участие в обществено-политически дискусии). Подбирам езиковите си средства диференцирано и в съответствие с комуникативната ситуация.

TestDaF-ниво 4 (TDN 4)
Мога да се изразявам във всекидневни ситуации от академичното ежедневие (напр. подаване на документи за записване за студент, записване за участие в семинар), както и в ситуации от общия научен контекст извън моята специалност (напр. участие в обществено-политически дискусии). Подбирам езиковите си средства до голяма степен в съответствие с комуникативната ситуация; езиковите ми грешки не затрудняват комуникацията.

TestDaF-ниво 3 (TDN 3)
Мога да се изразявам сравнително добре във всекидневни ситуации от академичното ежедневие (напр. подаване на документи за записване за студент, записване за участие в семинар), макар че разбирането е затруднено поради наличието на езикови грешки. Мога да реализирам отчасти комуникативното си намерение в ситуации от общия научен контекст извън моята специалност (напр. участие в обществено-политически дискусии).

Тест Daf и Общата европейска езикова рамка .

4 thoughts on “Курсове по немски език за изпита TestDaf

  1. Здраейте! Искам да попитам дали има курсове за напредна ли за TestDaf?Ако може да ми кажетер с кой да се свържа за да мога да се информирам повече.Моля ько можете да ми отговорите по- бързо, защота трябва да започна да се подготвям за изпита!

  2. Здравейте! Искам да попитам дали има организирани курсове за начинаещи за през лятото и каде мога да си проверя моите знания за кое ниво да се запиша. Също бих искала да знам цена за един такъв курс.Ще съм ви благодарен, ако ми отговорите възможно най-бързо.

  3. Здравейте! Искам да попитам дали има организирани курсове за подготовка за тест DAF през лятото и кога точно, ако има такива. Също бих искала да знам цена за един такъв курс.Ще съм ви благодарна, ако ми отговорите възможно най-бързо.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *