Как да получиш ваучер за изучаване на чужд език на стойност 595 лв.

 

От средата на месец юни Агенцията по заетостта обяви за отворено кандидатстването по програма „Ваучери за заети лица”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.  Заявления за участие могат да подават заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование.

Програмата ще предостави възможност кандидатите да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции. Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност (като изучаването на чужд език) с ваучери.

Какво трябва да знаете

Проектът  „Ваучери за заети лица“ е насочен за повишаване на квалификацията на заети лица в България, които са на:

 • трудов договор в предприятия извън държавната администрация!
 • и са със средна или по-ниска степен на образование!
 • Не се допуска обучение на лица с висше образование.
 • Не се допускат лица участвали в предишните програми.
 • Не е допустимо провеждането на дистанционни обучения.
 • Предвидено е съфинансиране в размер на 15 % от стойността на обучението, .от страна на обучаемите лица, посочена в чл. 5, ал.3 на ПМС 280/2015 г.
 • Лицата могат да се включат в курс за професионална квалификация и ключова компетентност по време на проекта, като за всяко следващо обучение се подава ново заявление.

 

Как да кандидатствате?

За първа година желаещите да кандидатстват могат да го сторят онлайн, в допълнение на възможността да посетят бюрата по труда и да го направят на място.

 1. Изберете направление, в което искате да се обучавате:
 • Английски език
 • Италиaнски език
 • Немски език
 • Испански език
 • Дигитална компетентност

2. Изберете вашата обучаваща институция:

 

3. Подгответе необходимите за кандидатстване документи:

 • Копия на документи за завършено образование
 • Копия на документи за допълнителни обучения и квалификации

 

Може да намерите допълнителна информация за кандидатстване в проекта „Ваучери за заети лица” да тук.

Електронното заявление може да попълните тук.

Колко струва обучението?

Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 85% от стойността на ваучера, а останалите 15% се доплащат от обучаваното лице. Сумите за ваучерите, които плаща програмата и съфинансирането от страна на кандидатите е :

Вид обучение Номинална стойност на ваучера Съфинансиране по ОП РЧР – 85% Съфинансиране от приносителя на ваучера – 15%
Професионална квалификация за първа степен – 300 уч.ч. 600.00 лв. 510.00 90.00 лв.
Професионална квалификация за втора  степен – 660 уч.ч. 1200.00 лв. 1020.00 лв 180.00 лв.
Професионална квалификация за трета степен – 960 уч.ч. 1800.00 лв 1530.00 лв. 270.00 лв
Ключова компетентност 2 – чужди езици- 300 уч.ч. 700.00 лв 595.00 лв 105 лв.
Ключова компетентност 4 – Дигитална компетентност- 45 уч.ч. 250.00 лв. 212.00 лв 37.50 лв

 

Пример:

Ако искате да изучавате  английски език, ще получите безвъзмездна подкрепа на стойност 595 лв., като вие ще трябва да доплатите 105.00 лв за 300 уч.ч. С други думи, заплащате само 35 стотинки на учебен час, за да научите нов език!

Ако ваучерът Ви е за дигитална компетентност – тогава ще получите 212 лв, а ще заплатите 37.50 лв за 45 уч.ч. Това са 83 стотинки на учебен час.

 

До кога може да кандидатствате?

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която Европейския социален фонд на ЕС отпуска е 50 млн. лв. Срокът за кандидатстване е до изчерпване на въпросните средства, като очакванията са че не повече от 54 хиляди човека ще могат се възползват от преференциалните условия. Очаква се интересът да е голям, затова ви съветваме да побързате и да подадете документи незабавно, за да подсигурите своето място успешно.

 

Защо сме уверени, че може да ни се доверите?

 

Дружество “Наука и Знание” е доставчик на обучение по програмите „АЗ МОГА” И „АЗ МОГА ПОВЕЧЕ за град Пловдив. За периода 2010 – 2014 г. при нас са обучени с ваучери над 700 лица в 80 курса , като за периода на обучение курсистите са преминали общо 24 000 учебни часа по английски, немски, италиански, испански език и дигитална компонентност.

Успехът ни се дължи на това, че школата за чуждоезиково обучение към Дружество ” Наука и знание” – Пловдив, създадена през 1990 година и успешно работеща вече 27 години, разполага с високо квалифициран преподавателски потенциал, подходяща база за обучение в групи и доказан опит в организирането и провеждането на курсове по програмите “Аз Мога” и “Аз Мога Повече”.

Ще се радваме да бъдем Вашия избор при стартирането на нов прием на документи по ОП РЧР 2014-2020,  проект –  ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА.

Запазете си място за Вашето обучение по проекта ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА  в ЦПО  Дружество „ Наука и знание” – Пловдив. 

 

Имате нужда от повече информация или подкрепа с кандидатстването?

Пуснете на нашия e-mail име и фамилия,тел. за контакт и електронна поща и напишете от какво езиково и професионално обучение имате нужда и ние ще ви окажем пълна подкрепа в процеса по кандидатстване.

 

Адрес и телефони за контакти:

е: drnzpd@nat.bg

е: drnz_pd@abv.bg

а: гр. Пловдив ,ул. Кирил и Методий №2

т: 032 62 58 12  GSM : 0885 837509 г-жа Сърбинова

 

Дружество „ Наука и знание” – успешен доставчик на обучения по оперативна програма” Развитие на човешките ресурси”

Дружество” Наука и знание” Пловдив е доставчик на обучение /ДО/  по проект ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА по ОП РЧР 2014-2020, отворена за кандидатстване от 15 юни 2017г. С настоящия проект ще се предостави възможност на заетите лица в България, които са на трудов договор в предприятия и извън държавната администрация и имат средна или по – ниска степен на образование да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация по професии и/или обучения по чужд език или дигитална компетентност.

Предвидените по проекта обучения ще се реализират чрез предоставянето на поименни ваучери на лицата от целевата група при 15% съфинансиране от тяхна страна, съгласно чл.5 ал.3 от ПМС 280/2015 г.