Курсове за матура по български език

По български език

Курсът за поготовка по български език и литература за държавен зрелостен изпит цели повишаване на уменията за работа по изпитния формат. Обучението е изцяло съобразено с Държавните образователни изисквания на МОН. Включена е  теоретична и практическа подготовка върху материал от основните дялове на българската граматика – фонетика, морфология, синтаксис, лексикология. В процеса на работа се систематизират основните правила от граматиката на българския език и практическото им затвърждаване, анализират се и се коментират произведения  включени в изпитната  програма за матурите; развиват се практически умения за решаване на тестовите въпроси по литература и български език съобразно изпитния формат. Особено внимание се обръща и върху създаване на аргументативен текст върху матуритетните произведения, като елемент от изпита. Курсистите правят пробни матури,които допринасят за тяхната увереност и успешен резултат.

Курсът за подготовка за матура включва  60 уч.ч. и е на цена 247 лв с включени учебни материали.

Провежда се веднъж седмично по  4 уч. часа в събота или в неделя съобразно възможностите на зрелостниците.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.