Образование и Култура

Държавен зрелостен изпит

Подготовка за матураС наближаването на втория срок започва и усилената подготовка за държавните зралостни изпити.

Успешно положеният държавен зрелостен  изпит е условие за придобиване на завършено средно образование.

Зрелостният изпит не е задължителен. Неявилите се или неиздържалите матурите получават “Удостоверение за завършен гимназиален етап”, но това не им дава право да кандидатстват във висши учебни заведения.

Думата матура произлиза от латинското maturitas, в превод „зрелост“. С малки изменения тази дума се използва за зрелостен изпит в Австрия, Чехия, Словакия, Полша, Унгария, Сърбия, Черна гора, Хърватия, Словения, Швейцария, Лихтенщайн и др. Матурата в тези страни съответства на английския изпит “A-level”, на „Abitur“ в Германия, френския „le baccalaur?at“ и на руския Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

Държавни зрелостни изпити се провеждат за първи път в България през 1878 г. Матурите са задължителни за всички, завършили в периода от 1892 до 1965 г.

През 1998 г. в Закона за народната просвета като условие за придобиване на средно образование отново се въвеждат държавните зрелостни изпити. Пробни държавни зрелостни изпити (матури) се провеждат през 2002, 2003, 2004, 2005 и 2007 г. От 2008 г. матурите отново стават задължителни у нас.

Зрелостниците в различни периоди е трябвало да полагат между 2 и 6 писмени и 5 – 6 устни изпита. Учебните предмети, върху които най-често се държат изпити, са български език, математика, чужди езици, физика, химия и история.

В днешно време се държи матура по два предмета — задължително по Български език и литература (БЕЛ), а вторият предмет е по избор на зрелостника от следните дисциплини: математика; география и икономика; история и цивилизация; химия и опазване на околната среда;философски цикъл; биология и здравно образование; английски език; руски език; немски език; испански език; френски език; италиански език

У нас матурите все още означават преди всичко край на средното образование. Вярно е, че много български висши учебни заведения обявиха прием по матури, но не всички университети и по всички специалности.Този процес макар и бавно се развива  в посока на все по-голям прием по документи и положени зрелостни изпити.

За всички дванадесетокласници е важно да знаят, че матурите имат решаващо значение при приема им във висши учебни заведения в чужбина, защото съставляват една трета от успеха на ученика по диплома.

По-нисък процент двойки и по-висок процент отлични оценки и пълни шестици има през изминалата 2013 година на държавните зрелостни изпити за 12 клас, показват резултатите от матурите тази година, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Добър 4.34 е средният успех от матурата по български език и литература на учениците от Пловдив и областта.Слабите оценки от този изпит са 254 или 4.91 на сто, а отличните оценки са 17,16%. Най-масовата оценка на матурата по български език е четворката.

Резултатите от матурите показват,че все по-голям интерес има към матурите по езици – английски, немски, френски , испански , руски. Традиционно най-висок брой точки има по чуждите езици.

Най- висок успех по немски език за показали учениците от ЕГ „ Пловдив” -5.66, ЕГ „ Иван вазав „-5.37, ОМГ ” Акад.К.Попопв”-5.35. Броят на предпочелите втора матура макар и минимално, но се е увеличил в сравнение с 2010 г.На матура по английски език са се явили над 1022 души,като най-много са учениците от ЕГ „ Пловдив”,ГХП,Национална търговска гимназия,ФЕГ ,ОМГ” Акад.К.Попопв”-, ЕГ „Иван Вазов”.Резултатите са съответно 5.66 за ЕГ Пловдив,5.57 за ЕГ Иван Вазов,%.34 за ОМГ „ Акад. К. Попов”.

ЕС признава правото за кандидатстване по документи в чужбина именно защото са въведени матурите. Матурите са възприети от ЕС като мярка за качество на образованието и ниво на подготовка на кандидата за висше образование.

За гимназистите остава правилния избор на матури и отговорен подход и подготовка за успешни резултати.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.