Курсове по италиански език в Пловдив

Курсове по Италиански език в пловдив

Дружество „ Наука и знание” Пловдив предлага обучения по италиански език по система Progetto Italiano от ниво А1.


Виж графика на предстоящите обучения  – http://www.naukaiznanie.com/ezikovi-kursove/


ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

 

Дружество „ Наука и знание” предлага обучения по италиански език по система Progetto Italiano от ниво А1 до В2 . Системата е разработена по изискванията на Европейската езикова рамка. Системата е най-актуалната,акцентираща на комуникативността. В нея са включени диалози които развиват уменията за водене на разговор и допринасят до бързо преодоляване на езиковата бариера.

Progetto Italiano е единствената система одобрена от МОН в България за преподаване на италиански език . Съобразена е  с изпитите CELI(Perigia)CILS(Siena)

Ниво А1 запознава обучаемите с лексика,  свързана с описания на хора , предмети и събития от заобикалящата среда. Завършилите нивото могат да поздравяват, да представят себе си и други хора, могат да опишат човек по външен вид, характер и занимания.  Изграждат умения за общуване на италиански език в ситуации от ежедневието.

Ниво A2 разширява лексикалните и граматически познания. знанията за употребата на глаголите, съществителните и прилагателните имена.Курсистите могат да водят разговори на общи теми, адекватно възприемат говоримия италиански език, допълват речниковия си запас.

Ниво B1  дава добро възприемане на италианския език – умения да се чете адаптирана литература; изграждат се умения за изразяване на мнения, усъвършенстват се уменията за предаване на информация в устна и писмена форма.

Ниво B2 – при завършване на нивото  курсистите говорят свободно италиански език, притежават богат речников запас, познават основно граматиката, могат да четат неадаптирана литература на италиански език.

В края на всяко ниво курсистите полагат изпит. При успешно завършване се издава Удостоверение, потвърждаващо нивото на познаване на италиански език.

Обучението  е групово –  вечерно или съботно – неделно, в малки групи, по 4уч. часа.

Преподавателският екип е добре квалифициран и изключително мотивиран. Ученето на италиански език може да отвори изцяло нови пътища за вашето самостоятелно  личностно израстване.


Италианската култура, изкуство и литература са водещи в Европа от най-древни времена. Италианският език е този, който може да ви помогне да опознаете Италия и нейната култура.

По голяма част от желаещите да изучават италиански език са хора, които са на възраст между 25-45 години. На 60% от тях италианският език е нужен на работното място; заради близки приятели италианци езика учат около 30%. Около 5-6% са тези които харесват литературата,музиката и езика на Италия. Нашите наблюдения сочат, че тези данни са в пълна сила при пловдивските курсисти.

3 thoughts on “Курсове по италиански език в Пловдив

  1. Здравейте!Кога ще имате курс по италиански език ниво B1 и колко струва едно ниво?Също да попитам колко продължава като време едно ниво, и само в неделя ли се провежда?

  2. Здравейте!Кога ще имате нов курс по италиански език ниво А1-А2 и колко струва едно ниво?Също да попитам колко продължава като време едно ниво?

  3. Здравейте,
    одобрена съм по програма ,,АЗ МОГА ПОВЕЧЕ” за изучаване на Италиански език. Искам да ви попитам имате ли курсове, които да се провеждат в Пазарджик, защото аз съм от там? Или пък предлагате ли дистанционна форма на обучение?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.