Езикови Курсове в Пловдив

Школата за чуждоезиково обучение към Дружество ” Наука и знание”- Пловдив  предлага следните езикови курсове на всички нива:

 

 

Курсовете са съобразени със свободното време на клиентите. Те могат да бъдат :

  • дневни
  • вечерни
  • съботно-неделни
  • индивидуални

Дружеството осъществява успешно корпоративни обучения –  по заявка на клиенти с програми съобразени със специфичните изисквания и свободното им време.

Предлага езикови курсове по английски и немски eзик за деца от 6 – 14 годишна възраст .

Дружество ”Наука и знание” – Пловдив

  • подготвя и провежда изпит за Европейски Езикови сертификати TELCпо Общата Eвропейска езикова рамка за нивата на владеене на чужди езици в ЕС – по английски език и  немски език: за следните нива: А1; А2; А2+; В1; В2
  • провежда подготовката по немски език  и организира  изпита за придобиване на сертификат за владеене на немски език Test DAF  предоставящ възможност за обучение в немски университети, участие в програми Еразмус/Сокpат, кандидатстване за магистърски програми и др.

Езиковото обучението се води по съвременни учебни системи на водещи европейски издателства – Langenscheidt, Macmillan, Cambridge University Press, Oxford University.