Партньорства и проекти

Дружество ” Наука и знание”- Пловдив работи в сътрудничество със Сдружението на Германските народни университети повече от 14 години.
чрез проекта ” Образование на възрастни в Югоизточна Европа”.

Участва в Европейската иницатива ” Учене през целия живот”

ПРОЕКТИ

  • Финландския колеж за здравни и социални грижи ” Диакония“- Хелзинки
  • Немски младежки център Отерслебен по проект “XENOS”.
  • Европейски езикови сертификати  TELC  съвместно с Дружество “Знание” София и IIZ/DVV  Германия.
  • Данъчна и правна политика в нестопанския сектор, чрез Фондация „Развитие на гражданското общество”
  • Програма АУПТ  / Активни услуги на пазара на труда/ – 2 проекта
  • Програма ФАР – „Създаване на постоянна заетост за безработни в неравностойно положение и развитие на човешките ресурси  в модернизирана фирма „Модна къща – Люсил 1” ЕООД;
  • Програма „Развитие на човешките ресурси”- в партньорства

–       Квалификация – качество – конкурентоспособнст  – ИНМАТ ООД  гр.    Раднево

–       Обучение на заети лица в „ НОВИЗ”  АД;

–       Квалификация – качество – конкурентоспособнст -СОПД „Еврохоризонт” гр. Доспат

  • Програма „Леонардо да Винчи”                                              

–       Трансфер на европейски опит в професионално  практическо обучение по земеделски екотуризъм –  Селскостопанска гимназия гр. Садово