Свържете се с Нас

Дружество “Наука и Знание” е разположено удобно в центъра на град Пловдив.

гр. Пловдив 4000
Ул. „Св.св. Кирил и Методий” № 2;
Тел.,факс : 032 /62 58 12;
Мобилен: 0885837509
e-mail: drnzpd@nat.bg, drnz_pd@abv.bg
skype: naukaiznanie

Страница в Фейсбук