Дружество “Наука и знание” – Пловдив

За нас

Дружество “Наука и знание” – Пловдив е неправителствена организация, самостоятелно юридическо лице, чиято цел е да повишава образованието, професионалната подгототовка, култура и информираност на населението.

Дружеството е доброволна организация, в която членуват преподаватели, общественици, интелектуалци.

Дружество “Наука и знание”- Пловдив организира самостоятелно и чрез свои партньори различни форми на обучения на възрастни

 • курсове за изучаване на чужди езици,
 • компютърно обучение
 • курсове за професионално обучение – квалификация и преквалификация на безработни и заети лица
 • семинарни обучения, консултантси услуги,
 • участве в проекти и тяхното реализиране.

Дружество”Наука и знание” е член на

 • Федерацията на дружества за разпространение на знание – София,
 • Съюза на Българските Фондации и Сдружения, член на НПО в гр. Пловдив,
 • Български национален комитет”Заедно за децата”,
 • Асоциацията на лицензираните центровете за професионално обучение /АЛЦПО/

Школата за чуждоезиково обучение към Дружество ” Наука и знание” – Пловдив е създадена през 1990 година и успешно работи вече 28 години. Разполага с високо квалифициран преподавателски потенциал .

Много преподаватели са специализирали в чужбина – Германия,Англия, Швейцария и владеят отлично европейския стандарт и методика на обучение.Участват в международни програми по европейски проекти.

Обучението се води по съвременни учебни системи на водещи европейски издателства – Langenscheidt, Macmillan, Cambridge University Press,Oxford University

 

Дружество” Наука и знание”- Пловдив предлага следните езикови курсове на всички нива:

АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ,ФРЕНСКИ, ИСПАНСКИ, ИТАЛИАНСКИ, ГРЪЦКИ , БЪЛГАРСКИ ЗА ЧУЖДЕНЦИ

 • Курсовете са съобразени със свободното време на клиентите. Те могат да бъдат :
  – дневни
  –  съботно – неделни
  –  вечерни-
 • индивидуални обучения

Дружеството осъществява успешно корпоративни обучения –  по заявка на клиенти с програми съобразени със специфичните им изисквания и свободното им време.

 

Предлага езиково обучениe на деца от 6 – 14 годишна възраст .

Дружество ”Наука и знание” – Пловдив

–    подготвя и провежда изпит   за Европейски Езикови сертификати TELC – поОбщата европейска езикова рамка за нивата на владеене на чужди езици в ЕС –

по английски език и  немски език: за следните нива: А1; А2; А2+; В1; В2

  www.telc-bg.com

 

–   провежда подготовката по немски език за изпит за придобиване на сертификат Test DAF   предоставящ възможност за обучение в немски университети

ПРОФЕСИОНАЛНИ  КУРСОВЕ:  Професионалните курсове са предназначени за хора, които искат да се квалифицират и преквалифицират по дадена професия или  специалност. Насочени са предимно към безработни или заети лица

Дружество ” Наука и знание” – Пловдив е лицензиран център за професионално обучение към НАПОО /Националната агенция за професионално образование и обучение/ .Лицензия № 200812669 /28.11.2008 Работи в сътрудничество с Бюрата по труда в град Пловдив и региона.
Извършва квалификационни курсове по 20 професии – 22 специалности: www.navet.government.bg/assets/cms/File/…/200812669.htm

Центърът за професионлно обучение при ДРУЖЕСТВО „ НАУКА  И ЗНАНИЕ” – ПЛОВДИВ е одобрен от Агенцията по заетостта като обучаваща институция  и e включeн под № 56  в Списъкa на доставчиците на обучителни услуги по ключови компетентности  и професионално обучение.

ЦПО при Дружество „ Наука и знание” – Пловдив успешно е работил по Оперативна програма „Развитие на  човешките ресурси” , която включва :

Програма „АЗ МОГА“ –  предназначена за работещи лица

Програма „РАЗВИТИЕпредназначена за безработни лица

Програма „АДАПТИВНОСТ“предназначена за работещи лица на непълно работно време

 

Компютърни курсове

Дружество ” Наука и знание” – Пловдив провежда компютърни обучения, които се предлагат като отделни модули, или като цялостно обучение за професия Оператор на компютър.