Наука и знание

Дружество “Наука и знание” – Пловдив е неправителствена организация, самостоятелно юридическо лице, чиято цел е да повишава образованието, професионалната подгототовка, култура и информираност на населението.

Дружеството е доброволна организация, в която членуват преподаватели, общественици, интелектуалци.

Дружество “Наука и знание”- Пловдив организира самостоятелно и чрез свои партньори различни форми на обучения на възрастни, младежи и деца.

  • курсове за изучаване на чужди езици,
  • компютърно обучение
  • курсове за професионално обучение  – квалификация и преквалификация на заети  и безработни лица
  • семинарни обучения, консултантски услуги,
  • участие в проекти и програми и тяхното реализиране.

Дружество”Наука и знание” е член на :

  • Федерацията на дружества за разпространение на знание – София,
  • Съюза на Българските Фондации и Сдружения, член на НПО в гр. Пловдив,
  • Български национален комитет”Заедно за децата”,
  • Асоциацията на лицензираните  центровете за професионално обучение /АЛЦПО/

Школата за чуждоезиково обучение към Дружество ” Наука и знание” – Пловдив е създадена през 1990 година и успешно работи вече 20 години. Разполага с високо квалифициран преподавателски потенциал .

Много преподаватели са специализирали в чужбина – Германия,Англия, Швейцария и владеят отлично европейския стандарт и методика на обучение съгласно Европейската езикова рамка. Участват в международни програми по европейски проекти.

Дружество ” Наука и знание” – Пловдив е лицензиран център за професионално обучение  към НАПОО /Националната агенция за професионално образование и обучение/

Лицензия № 200812669 /28.11.2008.

Работи в сътрудничество с Бюрата по труда в град Пловдив и региона.
Извършва квалификационни курсове по 20 професии – 22 специалности