Образование и Култура

Изучаването на Английския език в глобалния свят

Posted on
Знанието е богатство

Двадесет и първи век е век на глобализация и многоезичие. В обществото на знание, езиковата компетентност и междукултурното разбирателство не са  екстри. Те са от съществено значение за развитието на държавите и техния напредък. Все повече проучвания показват, че над 70% от българите осъзнават необходимостта от владеенето поне на един чужд език. Общо 84% от […]

Образование и Култура

Говори английски с езика на тялото

Posted on
Ускорени Курсове по Немски език

Когато говорим , ние използваме не само думи. Ние общуваме с лицето си, ръцете си и дори с нашето собствено тяло. Този вид комуникация може да се нарече “език на тялото” или “невербална комуникация”. Невербалната комуникация включва не само начина, по който се движи тялото ни, но и жестовете, изражението  на лицето ни,на очите ни , […]

Образование и Култура

Държавен зрелостен изпит

Posted on

С наближаването на втория срок започва и усилената подготовка за държавните зралостни изпити. Успешно положеният държавен зрелостен  изпит е условие за придобиване на завършено средно образование. Зрелостният изпит не е задължителен. Неявилите се или неиздържалите матурите получават “Удостоверение за завършен гимназиален етап”, но това не им дава право да кандидатстват във висши учебни заведения. Думата […]

Образование и Култура

За или против ползването на речник при изучаването на чужд език

Posted on

ЗА И ПРОТИВ ПОЛЗВАНЕТО НА РЕЧНИК ПРИ ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖД ЕЗИК Изучаването на всеки чужд език изисква да се ползва добър речник.Важно е речникът да се ползва правилно. Всеки учащ трябва да има добър речник. Въпреки, че ползването на  речник изглежда лесно, нужно е умение да се чете правилно транскрипцията, да се избира точното значение […]

Образование и Култура

Защо образованието е важно?

Posted on

 Защо образованието е важно? Образованието е натрупването и придобиването на знания. То ни дава познание за света около нас и  е процес на получаване на информация.Тази информация, не може да се превърне  в знание без катализатора наречен образование. Образованието ни прави способни да  тълкуваме на нещата правилно. Образованието обхваща преподаването и научаването на научни знания […]

Образование и Култура

Груповото или индивидуално обучение по чужд език е по-добро?

Posted on

Независимо дали вече сте учили чужд език или сега започвате, необходимо е предварително да решите какво точно ви е необходимо и как да го постигнете. Научаването на чужд език се дължи на: истинска мотивация силното желание за усвояване постоянство и интензивност на обучението Какви форми на обучение се предлагат днес ? Наред с традиционните форми […]

Образование и Култура

За методите и магията на изучаването на чужд език.

Posted on

Дали е известен или рядко срещан, чуждият език е огромно богатство. Той дава възможност да се пътува, да се опознават хора и култури, да се обменят идеи, да се създават приятелства. Знаенето на чужд език, разширява кръга от хора, с които да сеобщува.Човек се чуства по- уверен и спокоен , когато отиде в чужда страна.Повечето […]

Образование и Култура

За да има добра образователна система и култура на образованието

Posted on

За да има добра образователна система е изключително важно да са налице висококвалифицирани учители. Добрите учители са най-значимият фактор за високо ниво на образованието. Тяхното откриване и задържане в професията не е въпрос само на високо заплащане.Учителите трябва да бъдат приемани като ценни професионалисти каквито са, а не като администратори в огромната образователна машина. Само в […]