Курсове

Безплатно езиково и професионално обучениe

Имате нужда да повишите своята конкурентоспособност на работното Ви място? Искате да изпъкнете с вашите знания и компетентности на пазара на

труда?Имате желание да се обучавате безплатно, без да сте зависими от Вашия работодател? Станете част от Европейската Програма за Развитие на

Човешките Ресурси “АЗ МОГА” отворена за желаещите да развият своите професионални умения и компетентности.

Ние Ви предлагаме да станете част от нашия обучителен център. Ето и КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ за Вас и Вашата кариера:

  • Получавате безплатно обучение по избрания от вас модул: Английски език, Немски Език, Дигитална Компетентност, Мотивационни обучения;
  • Посещавате курсовете в удобно за вас, извънработно време;
  • След успешно преминат курс получавате сертификат за ключова компетентност, признат от Европейската референтна рамка за обучение;
  • И НАЙ ВЕЧЕ – Повишавате конкурентноспособността си на работното Ви място.

Искате да кандидатствате за безплатно обучение при Дружество “Наука и Знание”? Посетете страницата на иниациативата “Аз мога” и прочете подробната информация, относно безплатните професионални и езикови курсове.

Очакваме Ви !!!

И не забравяйте, че човек може толкова, колкото знае.

One thought on “Безплатно езиково и професионално обучениe

  1. Здравейте.Искам да попитам дали мога да изучавам английски език при вас след като съм на 17 години.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.