Наука и Знание

ПОДНОВЯВА СЕ РАЗДАВАНЕТО НА УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ВАУЧЕРИ ПО ПРОГРАМАТА „ АЗ МОГА ПОВЕЧЕ”

ПОДНОВЯВА СЕ РАЗДАВАНЕТО НА УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ВАУЧЕРИ ПО ПРОГРАМАТА „ АЗ МОГА ПОВЕЧЕ” НА ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ПО ТАЗИ ПРОГРАМА ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2011г.

 

 От понеделник, 14.05.2012г. се променят сроковете на проект „Аз мога повече”, както следва:

  Реализацията на проекта се удължава до 31.12.2013г.;
• Валидността на новите ваучери се удължава до 31.12.2013г.;
• Обученията трябва да приключат до 31.07.2013г.

 

 

ВСЕКИ КАНДИДАТСТВАЛ  ЗА ПЕРИОДА АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ 2011г.

може да провери в Бюрото по труда по местоподаване на заявлението си дали е одобрен.

 

При получаване на уведомително писмо потърсете подходящия за Вас Доставчик на обучение /обучаваща организация/ и се запишете на подходящия курс

ВСЕКИ ОДОБРЕН КАНДИДАТ  МОЖЕ ДА СЕ ДОВЕРИ НА НАШИЯ                                                                ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР
ДРУЖЕСТВО „ НАУКА И ЗНАНИЕ” – ПЛОВДИВ

ДРУЖЕСТВО „ НАУКА И ЗНАНИЕ” – ПЛОВДИВ е одобрен от АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА  като обучаваща институция № 56 в Списъкa на Доставчиците на обучителни услуги по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. При нас може да се обучавате по следните програми:

Ключови компетентности:

  • КК-2 Общуване на чужди езици – 300 уч.ч
  • английски ези
  • немски език
  • италиански език
  • испански език
  • КК-4 Дигитална компетентност – 45 уч.ч – компютърно обучение
  • Професионално обучение

Повече информация можете да вижте на страницата ни www.naukaiznanie.com

 

ДРУЖЕСТВО „ НАУКА И ЗНАНИЕ” – ПЛОВДИВ работи по програмата

„ Развитие на човешките ресурси от 2010 година. Обучени са курсисти както по схема „ Аз мога” така и по „ Аз мога повече”. Програмата „Развитие на човешките ресурси” предизвика голям интерес особено сред работещите на трудов договор. За пърти път на работещите се предостави възможност извън работното място по собствено желание, независимо от работодателя си да кандидатстват  и бъдат одобрени по схемата „Аз мога” и „Аз мога повече”

Курсовете, които се предлагат в Дружество „ Наука и знание”са съобразени със свободното време на курсистите. Те се основно вечерни, съботно-неделни и дневна форма на обучение. Програмите на езиковите курсове са съобразени със най-новите тенденции в езиковото преподаване. Курсистите изучават 300 учебни часа английски, немски, испански и италиански  в продължение на 7-8 месеца и усвояват основната лексика необходима за ползването на език както на работното място ,така и в ежедневието. Обучението дава възможност курсистите да се запознаят и с обичаите, традициите и културните забележителности на  страните, чийто език изучават.

Интересът е голям и това предполага отново отваряне на програмата в бъдеще.

 

На всички които са кандидатствали през септември 2011 и сега получаващи уведомления  предлагаме нашите знания, умения и професионализъм.

 

Ето и полезна информация за всеки получил съобщение за уведомление

 

1. Посетете  Бюрото по труда където сте кандидатствали,за да получите УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО за включване в обучение с ваучери по схема „АЗ МОГА ПОВЕЧЕ ”.

 

2. След като получите уведомлението, прочетете го внимателно

То съдържа две части:

–         Първата част е за лицето т.е за Вас. В нея е вписан срок на валидност от един месец, през който трябва да си намерите Доставчик на обучение. Този срок може да бъде удължаван от Бюрото по труда в случаите, че не сте намерили подходящия Доставчик на обучение през този месец.

–         Втората част –  предоставяте на  Доставчика на обучение, за да се попълни от него.

3. Намерете подходящия Доставчик на обучение. Доставчиците на обучение можете да откриете на страницата на Агенцията по заетостта; на информационните табла  в Бюрата по труда; чрез  интернет и търсене – Доставчици на обучение в Пловдив по схема „Аз мога” и „ Аз мога повече”.

4.  Посетете лично Доставчика на обучение и като се уверите, че това е желаната от Вас обучаваща организация представете уведомлението за обучение, което сте получили от Бюрото по труда.

Доставчикът на обучение попълва втората част от уведомлението, като посочва датата за начало на курса.

5. Върнете втората част на уведомлението в Бюрото по труда и ще получите ВАУЧЕР за обучение. Ваучерът е поименен и трябва да се съхранява чист – без надрасквания и наранявания, в противен случай става невалиден.

6. Представете  ваучера на Доставчика на обучение веднага след получаването му.

7.  Следва –  включването Ви в курс и стартиране на обучението.

 

 

Каним всички, които имат уведомително писмо и търсят подходящия Доставчик на обучение  да се доверят на Дружество „Наука и знание” – Пловдив – ОБУЧИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ  с 21 –годишен опит в обучението на възрастни в града и региона.

 

Свържете се с екипа на Дружество „Наука и Знание”.

 Ул. Кирил и Методий №2

www.naukaiznanie.com

Тел. 62 58 12 e-mail: drnz_pd@abv.bg 

Skype: naukaiznanie


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.