Наука и Знание

Обобщение на програмите “Аз мога” и “Аз мога повече”

Схемите които се отвориха в рамките на програмата ОП на РЧР Аз мога и Аз мога повече вече две години и половина  работят успешно в подкрепа на стратегията  за учене през целия живот.

 

За първи път през март 2010 стартира схемата АЗ МОГА която беше посрещната с голям интерес от работещите българи. В рамките на тази схема на работещия човек се даде възможност да избере формата, мястото и самото обучение в подкрепа на неговите потребности от кариерно развитие. По своя преценка работещите  сами избраха своето обучение с цел повишаване на знанията, професионална квалификация, езикова култура и компютърни умения.

 

За периода 2010 -2011 към програма Аз мога интерес са проявили около 100 000 лица,

от които успешно са завършили ообучение  повече от 36 000 лица.

 

През  август 2011 година  програмата беше продължена като се отвори схема Аз мога повече с бюджет от 50 млн. лв., като заложените цели предвиждаха 55 хил. лица да бъдат включени в обучение по професионална квалификация, дигитални компетентности и обучения по чужд език. До този момент 47 хиляди работещи са се включили в обучение по програмата „Аз мога повече“, която е част от европейската Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,  От възползвалите се от програмата заети лица –  57% (около 30 хил. души) се обучават в курсове за чужди езици , като английският език се явява най-предпочитан за изучаване. В курсове за повишаване на професионалната квалификация са  се включили 16 800 лица или 36% от общия брой на раздадените ваучери.

Поради големия интерес към схемите на ОП „ Развитие на човешките ресурси Комитетътпо наблюдение е приел удължаване на крайният срок до 2014 г..

Предстои нова сесия за прием на заявления  за кандидатстване по схемата Аз мога повече през октомври 2012 г.

В момента, кандидати подали заявления и документи  за одобрение  при  първата сесия ,приоритетно  се уведомяват  за възможността да си избират Доставчик за обучение и получават уведомления за записване.

Валидността на ваучерите се удължава до 31 декември 2014 г. До същата дата е удължен срокът на самия проект, съобщава  Агенция по заетостта.

„ Наука и зание”  – Пловдив като Доставчик на обучение отправя покана за всички одобрени и желаещи да се обучават по Програмата АЗ МОГА ПОВЕЧЕ  по КК 2 – английски език, немски език, испански език, италианки език  и                                    КК 4  – дигитална компетентност   да се доверят на нашата компетентност

ОП на РЧР  доказа,че интересът  на българите да се учат и образоват се е повишава.. Те имат свободата сами да изберат вида на обучението и обучаващата организация без да зависят от работодателя си.

 

До този момент резултатите от програмите Аз мога и Аз мога повече потвърдиха, че  инвестирането в човешкия ресурс  повишава възможността за  реализацията на участниците  на пазара на труда. Безпорно  по-доброто и по-достъпно образование и учене през целия живот води до постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността и засилване на социалния капитал.

 

One thought on “Обобщение на програмите “Аз мога” и “Аз мога повече”

  1. Здравейте! Бих искал да споделя с Вас колко полезно и успешно за мен беше обучението по английски език, което преминах във Вашата школа по Програмата АЗ МОГА ПОВЕЧЕ. Веднага след завършването на курса имах възможността да посетя Великобритания и там на практика видях на колко много полезни неща е успяла да ме научи нашата любима преподавателка Ралица!!! За което съм и много благодарен!Винаги когато имам възможност препоръчвам Дружество “Наука и знание”, като едно от най-добрите места в Пловдив където може да се изучава чужд език на високо ниво!
    Поздрави:
    Стефан Калфов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.