Индивидуално обучение по чужд език – защо да го изберем?

Индивидуално обучение по английски езикДружество „ Наука и знание” организира целогодишни индивидуални обучения по английски, немски, италиански и испански език. Нашите ученици намират подкрепа както при изучаването на новия материал, така също и при подготовката им за тестови задачи и не леки домашни упражнения.Те придобиват самочуствието на знаещи чуждия език. Нещо, което е от изключителна важност при стимулирането  и засилването на интереса на учениците към усвояването на чуждия език.

Наши ученици са както деца до седми клас, така и гимназисти. С показани много добри резултати са ученици от ОУ „Петъп Берон”, ОУ „ Христо Ботев”, ОУ „ Алеко Константинов”, СОУ „Паисий Хилендарски”, СОУ” Патриарх Евтимий, СОУ „ Иван Вазов”, СОУ „ Акад. Кирил Попов” и др.

Ползи от индивидуално обучение по чужди езици:

  • Индивидуалното обучение е по-интензивно и покрива желания обем от уроци. При него учещият общува само с преподавателя.. Получава повече домашни, които се проверяват и обсъждат .
  • При индивидуалната форма на обучение учещият получава обратна връзка още на момента. По този начин знае къде греши и кои умения трябва да упражнява повече.
  • За разлика от традиционния курс по чужди езици при индивидуалните уроци, ученикът има по-благоприятна възможност да усвои лесно и бързо  граматиката.
  • Преподавателят наблюдава отблизо напредването на ученика и може да се намеси винаги когато забележи проблем. Ролята му е от голямо значение и в случаите със загуба на мотивацията за учене.
  • Уменията за говорене се развиват по-бързо при индивидуални уроци. Общувайки само с учителя, ученикът през цялото време черпи от знанията на истински професионалист и така неусетно усвоява правилата за произношение.
  • При нужда от допълнителни упражнения, повторни обяснения, учителят  винаги може да съдейства.

Изучването на чужд език индивидуално или в курс  е едно дълго пътуване,свързано с трудни, но и безкрайно приятни моменти. Ще се радваме да се присъедините!

Свържете се с нас и научете за преференциалните условия за индивидуално обучение на ученици:

гр. Пловдив 4000
Ул. „Св.св. Кирил и Методий” № 2;
Тел.,факс : 032 /62 58 12;
Мобилен: 0885837509
e-mail: drnzpd@nat.bg, drnz_pd@abv.bg
skype: naukaiznanie


 

Коментарът на експертите:

Популярността на чуждите езици расте с изненадващ темп. Ако имате интерес и готовност да учите чужди езици – английски, немски, испански, италиански , направете го при първата удобна възможност. За да добиете трайни знания, започнете отрано. Инвестирайте колкото може повече време в подготовка за да изградите солидни знания.

Курсовете в група са доказано най-добрият начин да навлезете бързо и сигурно в материята. Те са ясно структурирани и следват утвърден план. Те са подходящи за ученици, студенти, работещи и всички, които имат време на разположение.

Когато обаче факторът време ви притиска, индивидуалното обучение  се явява много добро решение. Вярно, то изисква малко по-голям бюджет в сравнение с традиционния курс , но е значително ефективно. В почти всички случаи резултатите се оказват по-добри от очакванията. Това се забелязва и сред учениците, които се обучават индивидуално. Там допълнителните занимания винаги водят до качествено повишаване на резултатите!