Наука и Знание

Знанието е най-значимото богатство което човечеството притежава

Знанието, под каквато форма и да е, е най-значимото богатство което човечеството притежава. То е средство за осъществяване на нашите цели.

Знанието съпровожда човека през целия му житейски път. Човекът винаги се е стремял към познание, независимо в каква епоха е живял.
Благодарение на знанието, на способността да мисли и да прилага наученото, човек е достигнал до днешното си ниво на развитие.
Чрез знанието светът се осъвършенства.
Може ли знанието само по себе си да даде на човека всичко, от което той се нуждае?… Необходим е още един компонент, за да се постигне земното съвършенство – това е опитът. А когато знание и опит се съберат, се ражда науката. Чрез науката човек е създал и въвел много новости в живота през годините.
Днес повече от всякога производителността и конкурентоспособността на икономиката се основават на знанията и уменията на хората. Затова европейските държави отдават толкова голямо значение на ученето през целия живот и насърчават своите граждани да продължават да учат – да овладяват нови технологии, да надграждат уменията си, да актуализират знанията, които са придобили.

“Всеки, който спре да учи, е остарял, независимо дали е на двадесет или на осемдесет години. Всеки, който продължава да учи, остава млад. Най-великото нещо в живота е да поддържаш ума си млад.” казва Хенри Форд.

Знанията за света, за другите и за самите себе , хората придобиват от детството до старостта чрез образованието.
Концепцията за непрекъснато образование, за „учене през целия живот” се очертава като ключова за 21 век.

Американскияг анализатор и писател Алвин Тофлър предрича, че неграмотните на 21век няма да са тези, които не могат да четат и пишат, а онези, които не могат да научат отново, по съвременнен начин онова което вече знаят. Бързите промени изискват знанията да се осъвременяват непрестанно. Човек дори да знае, трябва непрекъснато да обновява и допълва знанията си.

Богатството на натрупаните знания увеличават способността на всяко човешко същество да се адаптира към заобикалящата го среда, да придобива знания, умения и способност за действие. Това само по себе си позволява на хората да стават по-уверени в себе си и да заемат желаното място в обществото .
Да се научим да бъдем, да се научим да знаем, да се научим да действаме, да се научим да живеем заедно – това е именно онази образователна цялост, неотделима от човешкия живот и простираща се върху цялото общество.

 

Знанието е богатство
Знанието е най-значимото богатство което човечеството притежава.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.