Образование и Култура

За или против ползването на речник при изучаването на чужд език

ЗА И ПРОТИВ ПОЛЗВАНЕТО НА РЕЧНИК ПРИ ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖД ЕЗИК

Изучаването на всеки чужд език изисква да се ползва добър речник.Важно е речникът да се ползва правилно. Всеки учащ трябва да има добър речник.

Въпреки, че ползването на  речник изглежда лесно, нужно е умение да се чете правилно транскрипцията, да се избира точното значение на думата.Учителят е този, които развива уменията за правилното ползване  на речника.

Обикновено речник се използва :

  • за самоподготовка
  • по време на урок с преподавател когато се работи по определена тема и задача

Има определени части на урока, където използването на речници е полезно – при граматически обяснения на частите на речта, при учене на определени думи, при презентации. Но при други части на урока, използването на речник е неподходящо. Например  при упражнения за слушане с разбиране/ докато ползвате CD/ .

Винаги можете да се посъветвате с вашия учител при кои части от урока  е добре да използвате  речник.

Не използвайте речника без да знаете какво търсите, особено по време на урок. Това ви прави уязвими. Може да пропуснете важни обяснения от преподавателя или от съученици. Научете се да водите разговор без речник. Ако всеки път когато говорите се спирате и поглеждате в него, вие никога няма да използвате езика свободно. Това ще е отегчително и за околните.

Ако спрете да използвате собствения си език в процеса на обучението, по- лесно ще   се научите да общувате и да мислите на чуждия език.Това ще ви вдъхне повече увереност в комуникацията.

Умението да отгатвате по контекст ще подобри уменията за слушане и ще повиши скоростта на четене, както и способността да се справяте с общуването на чуждия език.

Когато четете се опитайте да отгатнете по контекста развитието на действието в даден разказ, книга или статия. Ако прочетете целия текст без речник, много от думите, които не сте  разбрали , когато за първи път сте ги прочели, ще ви стант ясни от контекста и ще установите , че те не са най-съществени за разбирането  на текста.

Важното е речникът да съответства на целите ви и нивото ви на познания по езика.

Най – използваните речници са двуезичните речници. Те предлагат превод от единия език на другия и обратно.Освен по брой думи, които съдържат , те се различават и по това какви преводи предлагат за всяка дума и до каква степен са обяснени разликите. Важно е речникът да включва примери за употреба; подробности за предлозите, с които се използват думите; произношението и някои идиоматични изрази.

С повишаване нивото на познания по съответния език успешно се използват моноезичните речници. Моноезични/монолингвистичните/речници са тези,които предлагат обяснение на думите единствено на чуждия език,който изучавате.Те също са различни по обем, дълбочина на детайлите и по изчерпателност. Моноезичните речници съдържат и граматична информация за думата;  най-честата употреба; примерни изречения;  съответни идиоматични изрази; синоними и омоними.Това ви помага да решите дали сте избрали вярната дума.

Има специализирани речници, съставени специално за ученици и студенти изучаващи интензивно езика. Думите, са обяснени на същия чужд език, които се  учи, което обогатява и разширява  речниковия запас.

Със задълбочаване на познанията, малкият речник ще трябва да се смени с моноезичен речник.Научете се да го ползвате разумно и задълбочено за да имате успех в усвояването на чуждия език.

 

За или против ползването на речник

One thought on “За или против ползването на речник при изучаването на чужд език

  1. Pingback: comment-45803

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.