Наука и Знание

Десет съвета за подобряване на английския език

Десет добри съвета за подобряване на писмения и устен английски

1. Винаги проверявайте писмената си работата. Ако мислите, че сте готови, проверете отново. Ако не сте сигурни в правописа на някои думи, използвайте речник.

2. Посещавайте занятия редовно. Пишете си домашните и ги предавайте на време. Ако учителят не ви дава домашна, помолете да ви даде. Питайте за допълнителна работа през уикенда. Ако не разбирате нещо в часовете, питайте преподавателя. Обсъждайте работите си по английски със съучениците си в почивките или след училище. Практикувайте говорните умения на английски . Опитайте се да мотивирате близките си да учат английски, да повишават уменията си, поощрявайте ги да потърсят и открият най – подходящия курс или начин на учене.

3. В писмената работа – отговорете конкретно на поставения въпрос. За да отговорите, прочетете внимателно какво се пита в заданието. Уверете се, че правите това, което се изисква! Ако ви се казва –„използвайте ключ”, тогава използвайте ключ! Ако ви се казва ”оградете вярната буква – А, Б, В или Г” тогава оградете правилната буква. Ако в условието се казва, “пишете за семейството си”, пишете за вашето семейството .

4. Отделете време съзнателно да учите думи от вашата тетрадка – речник. Вие винаги трябва да знаете значенията и правописа на дните от седмицата, месеците, цифрите, дрехите, храните, членовете на семейството, вашето име и адрес, и т. н.т. Упражнявайте се в къщи. Така ще направите нещата по-лесни в клас, като научите тези думи в свободното си време.

5. Планирайте писменото съчинение преди да започнете да го пишете. Използвайте схема, за да ви помогне да намислите четири или пет идеи, по които да пишетe или да скицирате /нахвърляте/вашите мисли с бележки. Помислете какво искате да кажете с тази тема. Започнете с кратко въведение, а след това напишете по един абзац за всяка идея. Вашият финален абзац следва да свърже идеите в едно обобщение и да се направи заключение. Всеки абзац трябва да съдържа около четири или пет кратки изречения.

6. Отделете време съзнателно да научите основните глаголни таблици с правилни и неправилните глаголи, особено на четири ключови неправилни глаголи: “to be’, ‘to go’, ‘to have’ and ‘to do’. Научете различни времена: сегашно просто и минало просто време, сегашно продължително и минало продължително време, сегашно перфектно и минало перфектно време. Научете миналото причастие на основните неправилни глаголи. Уверете се, че можете да използвате много глаголи свързани с ежедневието в сегашно и минало време.

7. Четете книги и списания на английски език. Четете, означавайте и си водете бележки. Запишете всички думи или фрази, които не разбирате и ги потърсете в речника. Ползвайте тетрадката – речник и редовно записвайте новите думи и фрази в нея. Проверявайте редовно знанията си чрез нея.

8. Гледайте телевизионни предавания на английски език. Използвайте субтитри, така че да може да сравнявате думите с говора. Запишете си програми и възпроизвеждате предаванията на по-бавни обороти за да разберете какво се говори. Използвайте интернет за да упражнявате езика.Полезни ще ви бъдат безплатни онлайн преводачески услуги,уеб сайтове с игри, материали и тестове на английски език.

9. Ако не използвате езика,ще го забравите бързо! Ако искате да помните това което сте научили, не пропускайте да го използвате ежедневно. Упражнявайте говорене и слушане, четене и писане всеки ден. Ако е възможно, се присъединете към клуб, общество, към доброволческа дейност, където да можете да използвате езика или да се срещате с англоговорящи.

10. Не се отказвайте! Ако чуствате, че учите трудно, че не сте научили много, упорствайте и ще се справите.

Как да подобрим английския си език

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.