Образование и Култура

Говори английски с езика на тялото

Ускорени Курсове по Немски език

Когато говорим , ние използваме не само думи. Ние общуваме с лицето си, ръцете си и дори с нашето собствено тяло. Този вид комуникация може да се нарече “език на тялото” или “невербална комуникация”. Невербалната комуникация включва не само начина, по който се движи тялото ни, но и жестовете, изражението  на лицето ни,на очите ни , използването на нашия глас.

Психолозите смятат, че между 60% и 80% от цалата нашата комуникация с другите хора е невербална. Ние споделяме разнообразна информация невербално.  Показваме също така, нашите чувства, нагласи, настроения, надежди и желания далеч по-добре с невербалната комуникация, отколкото с думи. Не е важно само какво казваме, а как го казваме.Важно е качеството на невербалната комуникация.  Думите ни не са силни и убедителни ако не се научим да „говорим” добре с тялото си.

Как да го постигнем?

Бъдете естествени

Позволете езика на тялото ви  да следва по естествен начин вашите думите.Ако казвате нещо с положително чуство, това трябва да изразяват лицето ,тялото и ръцете ви. Ако се разказва нещо тъжно израза на лицето, тялото и ръцете трябва да се промени с това чувство.

Говорете с жестовете на ръцете

С помощта на ръцете може да подчертаете основни моменти и позиции и да напомните на слушателите важни неща, да промените темите  на разговор.Важно е да бъдете внимателни при използване на някои общи жестове. Не мислете, че всички хора по света разбират един жест по един и същи начин. Когато се съмнявате в използването на ръцете, палците, юмрука си  тогава се доверете на думите, за да подчертаете истинското значение на това което казвате.

Използвайте израза на лицето и очите си когато общувате

Когато говорите на  английски, хубаво е да се усмихвате  на  човека който ви слуша, особено когато той или тя е направил интересен коментар. Също кимнете с глава одобрително, за да покажете, че наистина се  интересувате от темата или изразете със звук, или с израз знак на съгласие . Не забравяйте да поддържате контакт с очите си докато слушате.Понякога е добре да отдалечите погледа си когато говорите, за да се съсредоточите върху това което казвате. Слушателят обаче винаги трябва да се вглежда в очите на говорещия

Спазвайте дистанцията за комуникация

По време на разговор, може да покажете вашата любезност и “откритост”, като се наведете малко към говорещия. Опитайте се да избягвате сгъване на ръцете си пред гърдите. Много хора смятат сгъването на  ръцете като “защитен” жест. Вместо това, вие може да си поставите ръцете  на коленете, или едната си ръка на коляното , а другата – от вашата  страна. Можете да сгънете ръцете си понякога, ако искате, но не ги дръжте там за дълго време. Слушателят  няма да помисли че не сте  дружелюбен, ако движете ръцете си от време на време.

Използвайте гласа си за да общувате и вдъхвате доверие

Гласът е този които поражда чуства и отношение. В комбинация с думите той може да бъде много мощен начин  на изразяване на това, което искате да кажете. Един силен глас може да покаже  доверие, докато тихия глас подсказва интимност или някакво тайно послание. Силният, висок глас може да подсказва  нервност или възбуда, а дълбокият глас може да означава, че сте уморени или не достатъчно ентусиазирани.

Езикът на тялото е едно от основните умения, от което се нуждаят всички учещи език.

One thought on “Говори английски с езика на тялото

  1. Много интересна статия. Невербалната комуникация ми е любима тема. В ежедневието не се замисляме колко много информация предаваме и приемаме само чрез жестове и мимики. Невербалната комуникация понякога може да замести напълно речта, понякога може да я допълни, а любимото ми явление е когато се води “разговор на две нива” – с речта казваш едно, с жестовете – друго.
    Освен това невербалната комуникация влияе силно на подсъзнанието, а много често ние излъчваме подсъзнателно някакви сигнали, които се приемат от нашия събеседник също подсъзнателно. Това е една много обширна тема, по която тепърва има да се правят още много изследвания и открития.
    Присъединявам се напълно към написаното от автора, че понякога трябва да се внимава с жестовете, защото не всички жестове значат едно и също във всички страни.
    И отново се съгласявам – езикът на тялото много помага при воденето на разговор на чужд език, но понякога, когато твърде много ръкомахаме, показваме и малко несигурност в знанията си по съответния език.
    Така че всичко трябва да е с мярка 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.