Наука и Знание

„Аз Мога Повече” – нов старт през 2013

Аз мога повече 2013Стартира раздаването на новите ваучери на кандидатствалите през октомври 2012  по схема     „ Аз мога повече  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Интересът към обучение с ваучери е изключително голям. Особен интерес има към езиковото образование, което е обяснимо с все по-ширикото отваряне на пазара на труда към европейската общност.

Подпомагането на обучението за възрастни най-вече означава:

–        финансиране на професионалното обучение

–        и обучение за повишаване на уменията и конкурентността на пазара на труда.

Бюджетът на схемата” Аз мога повече”  е увеличен с 50 млн. лв. С тези средства се финансират обученията на одобрените кандидати. В резултат на това  още около 50 хиляди лица ще могат да се включат в обучението по чужд език , професионална квалификация и дигитална компетентност.

Само през първата седмица в Бюрата по труда са подадени около 47 хиляди заявления. По програмата кандидатите в София са 33 хиляди, в Пловдив – 12хиляди. Кандидатствалите за езиково обучение са 50%; за професионално обучение  – 47%; за дигитална компетентност – 3%.

За получилите уведомления е от изключителна важност да знаят,че те сами избират своя доставчик на обучение независимо от работодателя си, от работното си място и по никакъв начин не са обвързани с тях.

Тази програма за първи път извоюва правото всеки един сам да избере пътя на усъвършенстването си. Може би затова и интересът към тези обучения  у нас е голям. Българинът е пословичен с желанието да се учи и квалифицира. Важно  е  обученията да се избират целенасочено.  Придобиването на нова професия не бива да е самоцелно. Идеята е с придобитата подготовка  да се повишава конкурентноспособността на пазара на труда.

Икономическата криза и демографските промени  пред които е изправена Европа  изискват ученето през целия живот  да има ключова роля в социализирането  и активната гражданска позиция на населението. Все по важна става ролята на образованието като част от политиката на конкурентноспособност. Социалните инвестиции безспорно намаляват необходимостта от разходи за обезщетения на безработни  и активират възвращаемостта на вложените средства за  обучението на възрастни.

Макар и бавно българите се оттласкват от дъното на еврокласациите по положени усилия за повишаване на квалификацията. Този процес ще се развива положително само при разумна  социална политика на българската държава.

5 thoughts on “„Аз Мога Повече” – нов старт през 2013

 1. Здравейте, в момента тече ли прием на документи за кандидатстване по програми свързани с обучение по чужди езици или професионални курсове?
  И ако не – има ли информация кога ще има прием на документи през 2013?

  Благодаря!

 2. Здравейте!
  В момента тече раздаването на уведомления за одобрения за обучения.Идете на място в Бюрото по труда където сте си подали документите и попитайте дали има двежение напред на разгледаните молби.

 3. Здравейте, аз кандитаствах по програмата през Октомври 2012, но още не съм получила уведомление. До кога трябва да чакам?

 4. Здравейте!
  Програмата ” Аз мога повече” е за работещи на трудов договор.В момента се раздават уведомления на одобрените кандидати подали документи през октомври 2012.За да получите ваучер просто трябва да сте кандидатствали и да сте работещо лице.Самата програма обаче дава възможност за езиково обучение от 300 уч.ч. което е много добро за всеки които иска да си повиши квалификацията.В момента не се приемат документи за кандидатстване.Просто трябва да следите информацията в Агенцията по заетостта.

 5. Здравейте! Аз съм студент- редовно обучение в ПУ “Паисий Хилендарски” и искам да завърша курс по чужд език, в края на който да получа сертификат. Какви изисквания трябва да покрия, за да получа ваучер? Каква е процедурата?
  С най- добри пожелания!
  Ивайло Василев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.