Наука и Знание »

[10 Sep 2014 | No Comment | ]

Десет добри съвета за подобряване на писмения и устен английски
1. Винаги проверявайте писмената си работата. Ако мислите, че сте готови, проверете отново. Ако не сте сигурни в правописа на някои думи, използвайте речник.
2. Посещавайте занятия редовно. Пишете си домашните и ги предавайте на време. Ако учителят не ви дава домашна, помолете да ви даде. Питайте за допълнителна работа през уикенда. Ако не разбирате нещо в часовете, питайте преподавателя. Обсъждайте работите си по английски със съучениците си в почивките или след училище. Практикувайте говорните умения на английски . Опитайте се да …

Образование и Култура »

[30 Jan 2014 | No Comment | ]

С наближаването на втория срок започва и усилената подготовка за държавните зралостни изпити.
Успешно положеният държавен зрелостен  изпит е условие за придобиване на завършено средно образование.
Зрелостният изпит не е задължителен. Неявилите се или неиздържалите матурите получават “Удостоверение за завършен гимназиален етап”, но това не им дава право да кандидатстват във висши учебни заведения.
Думата матура произлиза от латинското maturitas, в превод „зрелост“. С малки изменения тази дума се използва за зрелостен изпит в Австрия, Чехия, Словакия, Полша, Унгария, Сърбия, Черна гора, Хърватия, Словения, Швейцария, Лихтенщайн и др. Матурата в тези страни съответства …

Образование и Култура »

[18 Dec 2013 | No Comment | ]

Когато говорим , ние използваме не само думи.Ние общуваме с лицето си, ръцете си и дори с нашето собствено тяло. Този вид комуникация може да се нарече “език на тялото” или “невербална комуникация”. Невербалната комуникация включва не само начина, по който се движи тялото ни, но и жестовете, изражението  на лицето ни,на очите ни , използването на нашия глас.
Психолозите смятат, че между 60% и 80% от цалата нашата комуникация с другите хора е невербална. Ние споделяме разнообразна информация невербално.  Показваме също така, нашите чувства, нагласи, настроения, надежди и желания далеч по-добре …

Актуални Промоции »

[29 Oct 2013 | No Comment | ]

Стартира  НОВА ОБУЧИТЕЛНА СЕСИЯ  –  НОЕМВРИ    2013
по схема „Аз мога повече”  КК-2  Общуване на чужд език

Английски
Немски
Испански
Италиански

Вечерни /два – три пъти в седмицата / – от 18.00 ч.
Съботно – неделни / всяка събота и неделя /– от 9.30 ч.
 

Курсове »

[16 Sep 2013 | No Comment | ]

 
От 10.09.2013 бюрата по труда в Пловдив стартираха актуализирането на уведомления за обучение по програмата Аз Мога Повече. В резултат Дружество Наука и Знание открива и набирането на групи за обучение по английски, немски, френски, италиански и испански език.  Ако сте удобрен по програмата и имате желание да се обучавате при нас по един от посочените езици – свържете се с нас, за да получите повече информация.
Схема„ Аз мога повече” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е насочена към работещите на трудов договор. За първи път работещите имат шанс  …