Полезни материали

Знанието е богатство

Изучаването на Английския език в глобалния свят

Двадесет и първи век е век на глобализация и многоезичие. В обществото на знание, езиковата компетентност и междукултурното разбирателство не са  екстри. Те са от съществено значение за развитието на държавите и техния напредък. Все повече проучвания показват, че над 70% от българите осъзнават необходимостта от владеенето поне на един чужд език. Общо 84% от […]

Ускорени Курсове по Немски език

Говори английски с езика на тялото

Когато говорим , ние използваме не само думи. Ние общуваме с лицето си, ръцете си и дори с нашето собствено тяло. Този вид комуникация може да се нарече “език на тялото” или “невербална комуникация”. Невербалната комуникация включва не само начина, по който се движи тялото ни, но и жестовете, изражението  на лицето ни,на очите ни , […]

Десет съвета за подобряване на английския език

Десет добри съвета за подобряване на писмения и устен английски 1. Винаги проверявайте писмената си работата. Ако мислите, че сте готови, проверете отново. Ако не сте сигурни в правописа на някои думи, използвайте речник. 2. Посещавайте занятия редовно. Пишете си домашните и ги предавайте на време. Ако учителят не ви дава домашна, помолете да ви […]

Виж повече